Neste generasjons
Energy Management. Nå.

Stillbilde av natur. Sola skinner.

Få mer ut av energiressursene

Energibransjen er i endring. Vi beveger oss inn i et landskap med nye markeder, mer uregulert kraft, forbrukerfleksibilitet, automatisert handelsprosesser, større datamengder og regulatoriske endringer. Omstillingen vi er inne i gir både utfordringer og muligheter.

TrønderEnergi jobber for at alle i kraftmarkedet skal få mest mulig ut av sine energiressurser, både for vann og vind. Vi tilbyr 24/7 overvåking, smarte automatiserte løsninger, styring og markedstilgang for alle aktører. Dette kaller vi Energy Management – en bærekraftig energiforvaltning.

Tjenester

TrønderEnergi tilbyr en enkel og rimelig markedstilgang til både det fysiske og finansielle kraftmarkedet for kraftleverandører og produsenter i Norden.
Omsetning av produksjon

Omsetning av produksjon

TrønderEnergi tar rollen som balanseansvarlig mot eSett (Statnett) og den økonomiske risikoen for kunden sin ubalanse gjennom:
  • Optimal produksjonsplanlegging av produksjon ut ifra metodikk for prognosering og kraftverket sin egenart med hensyn til økonomisk resultat.
  • Re-planlegging.
  • Å overta ubalanserisiko for kunden sine forpliktelser mot eSett.

Produksjon vil krediteres NordPool Spot områdepris.

Omsetning av forbruk

Omsetning av forbruk

TrønderEnergi tar rollen som balanseansvarlig mot eSett (Statnett) og den økonomiske risikoen for kunden sin ubalanse gjennom å:
  • prognosere,
  • re-planlegge og
  • overta ubalanserisiko for kunden sine forpliktelser mot eSett

Forbruk vil faktureres til NordPool Spot områdepris. TrønderEnergi kan prognosere uttak til konsesjonskraft for kunden.

Nye markeder for egen produksjon

Nye markeder for egen produksjon

TrønderEnergi tilbyr produsenter deltakelse i ett eller flere markeder for reservekraft.

Det er mulig å delta i ett eller flere markeder for reservekraft, noe som kan gi god økonomisk gevinst. Forutsetninger for å delta i regulerkraftmarkedet og frekvensmarkedene er at anleggene er godkjent for deltagelse av Statnett.

24/7 kontroll for produsenter

24/7 kontroll for produsenter

TrønderEnergi tilbyr 24/7 tjenester til produsenter.

TrønderEnergi har en driftssentral for produksjon på Berkåk som er bemannet hele døgnet. Produksjonssentralen har hovedansvar for 24/7 overvåkning av egne, deleide og andres kraftverk som totalt er 26 vannkraftverk, fem vindparker og åtte solparker. Innen 2022 vil vi ha ansvaret for over 200 vindturbiner. Da forvalter vi over 5 TWh.

Operatørene på sentralen har ansvar for kortidsplanlegging av energiressursene til de ulike kraftverkene. Dette innebærer agering i de ulike markedene TrønderEnergi og andre eiere deltar i.

Tilgang til finansielle produkter

Elsertifikater
TrønderEnergi tilbyr kjøp og salg av elsertifikater i NOK og håndtering av elsertifikater i elsertifikatregisteret (NECS). TrønderEnergi omsetter elsertifikater for egne kraftverk, kjøp og salg for samarbeidspartnere, er kontofører for samarbeidspartnere og håndterer elsertifikatplikt på vegne av forbrukskunder i elsertifikatregisteret (NECS).

Opprinnelsesgarantier
TrønderEnergi tilbyr kjøp og salg av opprinnelsesgarantier for kunden. TrønderEnergi er kontofører for egne kraftverk og for samarbeidspartnere sine kraftverk i NECS.

Finansiell handel
TrønderEnergi tilbyr handel med TrønderEnergi som bilateral motpart. TrønderEnergi har et dedikert team som håndterer finansiell handel, analyse og energikoordinering for handel i det nordiske finansielle markedet.

Kontakt oss

Bærekraftig energi for generasjoner

TrønderEnergi har lang erfaring innen energiforvaltning med omsetning av kraft og overvåkning og drift av kraftverk. Vårt mål er at vi skal sørge for å forvalte og produsere mer bærekraftig energi for generasjoner.

TrønderEnergi satser stort på å bane vei for framtidens energiløsninger. Vi har teknologi og kunnskap til å skape skalerbare, hendelsesdrevne og automatiserte løsninger som muliggjør vekst.

Med hovedkontor i Trondheim, Norges teknologihovedstad, har vi en unik posisjon for rekruttering av de dyktigste hodene og å kunne etablere partnerskap inn mot universitet, forskning og utvikling.

TrønderEnergi har god kapasitet til å hjelpe enda flere til å få mest mulig ut av sine energiressurser, både for vann og vind.

Vi tilbyr neste generasjons Energy Management. Nå.

Test
Vi baner vei for fornybarsamfunnet

FNs klimapanel har aldri vært så tydelige: CO2-utslippene må raskt gå ned. Mer produksjon og bruk av fornybar energi er en viktig del av løsningen. TrønderEnergi er allerede en stor aktør innen vann- og vindkraft – nå skal vi gjøre enda mer på vind.